Skip to Main Content

Kaynakça Hazırlama

Kaynakça Nedir?

Kaynakça, bir proje ya da bir araştırma sırasında kullanılan kaynakların listesidir.

Kaynak Göstermenin Amaçları Nelerdir?

Kaynak Göstermenin Amaçları

  • Bilginin asıl sahibini belirtmek
  • Araştırmacının katkısını açıkça ortaya koymak
  • Çalışmanın güvenirliğini arttırmak
  • Kullanılan kaynaklara erişim olanağı sağlamak.