Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Kaynakça Hazırlama

Kaynak Gösterme ve Kaynakça Hazırlanırken Dikkat Edilecek Hususlar

 • Kaynakça yeni bir sayfadan başlamalı ve yazarların soyadlarına veya yazarı bilinmeyen kaynakların başlıklarına göre alfabetik sırayla düzenlenmelidir. (Alfabetik sıraya alırken eser adlarının başlangıcında yer alan A, The, And gibi belirteçleri dikkate alınmamalıdır.)
 • Metin içinde atıfta bulunulan bütün yapıtlar, kaynakça bölümünde yazılmalıdır.
 • Kaynakçada atıfta bulunulmayan yapıtlar yer almamalıdır.

Bazı Kaynakça Gösterme Stilleri

 • MLA (Modern Language Association)
 • APA (American Psychological Association)
 • Harvard
 • Vancouver
 • AMA (American Medical Association)

Doğrudan Aktarma (Alıntı) / Dolaylı Aktarma

 • Doğrudan Aktarma (Alıntı), bir kaynaktan değiştirilmeden yapılan aktarmadır.
  • Doğrudan aktarmalar tırnak işareti içinde verilir.
 • Dolaylı aktarma, başka kaynaklardan alınan bilginin, çalışmanın anlam ve bütünlüğü korunarak, genel dil ve üsluba uygun şekilde aktarılmasıdır.

MLA ile APA Farkı

ÖRNEK - MLA 8

Pollan, Michael. Cooked: A Natural History of Transformation. Penguin Press, 2013.

(Pollan 28)

ÖRNEK – APA 6

Pollan, M. (2013) Cooked: A Natural History of Transformation. Penguin Press.

(Pollan, 2013, s.28)