Skip to Main Content

Koç Okulu Kütüphaneleri: Lise Kütüphanesi Kuralları

Genel Bilgi

Koç Okulu yerleşkesinde bulunan ilk-orta ve lise kütüphanemizin ortak amacı gelişen teknoloji ve bilgi toplumunda öğrencilerimizin ulusal ve evrensel kaynaklara erişimini sağlamak, okuma alışkanlığı kazandırmak ve geliştirmek, kütüphane kullanımını öğreterek araştırma-okuma-sorgulama-ulaştığı bilgiyi doğru kullanma becerilerini kazandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda zengin bir koleksiyona sahip olan kütüphanemiz Türkçe ve yabancı dillerdeki (İngilizce- Almanca-Fransızca-İspanyolca) basılı kaynaklar, süreli yayınlar, internet üzerinden kullanılan (online) veri tabanları ve elektronik kitaplar ile öğrenci ve okul çalışanlarımıza hizmet vermektedir. Kütüphane koleksiyonumuza library.koc.k12.tr üzerinden erişim sağlanmaktadır.

Genel Kütüphane Kuralları

 • Kütüphaneye yiyecek ve açık içecek ile girilmemelidir.

 • Kütüphaneye girerken okul çantaları dışarıda bırakılır.

 • Kütüphanede sessizce çalışılıp, fısıltı ile konuşulur.

 • Kütüphanede cep telefonu sessize alınır ve telefon konuşmaları kütüphane dışında yapılır.

 • Kütüphane materyallerine zarar verilmeden titizlikle kullanılır.

 • Raflardan alınarak kullanılan kitaplar raflara değil, bankoya bırakılır.

 • Tüm okuyucular açık raf sistemine göre düzenlenmiş kütüphane materyallerinden kütüphane içerisinde serbestçe yararlanır.

 • Yayınların kütüphane dışına çıkarılması ödünç alma işlemi gerçekleştirilerek yapılır.

 • Kütüphanedeki bilgisayarlar araştırma ve kaynak taraması yapmak için kullanılır.

 • Tüm kullanıcıların kütüphane kurallarına titizlikle uyması beklenir.

Üyelik

 Koç Okul toplumunu oluşturan öğrenci, öğretmen ve tüm çalışanlar okul kütüphanelerinin doğal üyesidir.

Ödünç Alma Hakları ve Koşulları

Kütüphane koleksiyonumuzda yer alan yayınlarımızın tür, ortam ve kullanıcı ihtiyaçları göz önünde tutularak ödünç alma süreleri ve adetleri farklılık göstermektedir.

 

Adet/Kitap

Süre

Uzatma

Öğretmen

10 Adet

30 Gün

1 Kez

İdari Personel

10 Adet

30 Gün

1 Kez

Öğrenci

5 Adet

15 Gün

1 Kez

 

 • Görsel-İşitsel materyaller (CD,DVD,VCD vb.)  tüm kullanıcılara, 3 gün süreyle 3 adet verilir.
 • Akademik kadro, eğitim sürecini destekleyen yayınları uzun süreli kullanım için dönemlik ödünç alabilir.
 • Öğrenciler için geciken yayınlarda, yayın başına günlük 0,50 TL gecikme cezası uygulanır.
 • Üzerinde iade süresi geçmiş materyal olan kullanıcılar, yeni materyal ödünç alabilmek için geciken materyalleri iade etmelidir.
 • 30TL’den fazla gecikme cezası olan kullanıcılar, cezalarını ödedikten sonra yeni kitap ödünç alırlar.
 • Ödünç alınan yayının süresini uzatabilmek için kitabın başka bir kullanıcı tarafından ayırtılmamış olması ve iade süresinin geçmemiş olması gerekir.
 • Eğitim ve öğretim yılının sona ermesine 1 ay kala 8 ve 12. sınıf öğrencilerimize  ödünç verme hizmeti durdurulur.
 • Eğitim ve öğretim yılının sona ermesine 3 hafta kala tüm öğrencilerimize ödünç verme hizmeti durdurulur. Bu süre içerisinde tüm kullanıcıların ödünç aldıkları materyalleri, kütüphaneye teslim etmeleri; kütüphane kaynaklarının bütünlüğü ve gelecek yıllarda eksiksiz kullanılabilmesi açısından önemlidir.
 • Kütüphane kullanıcılarımız olan  öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve çalışanlarımız kurumdan ayrılmaları durumunda ödünç aldıkları yayınları  iade ederek kütüphane ile ilişik kesme sürecini gerçekleştirirler.

 

Ödünç Verilmeyen Yayınlar

Aşağıda belirtilen yayın türleri ödünç verilmemekte ve sadece kütüphane içerisinde kullanılabilmektedir. Kullanıcılarımız telif hakları çerçevesinde bu yayınlardan ihtiyaç duydukları bir bölümün veya sayfanın fotokopisini çekebilir, tarayabilir veya fotoğrafını çekebilir.

 • Referans (başvuru) kaynakları olarak nitelendirilen ansiklopediler, sözlükler, atlaslar,
 • Rezerv Kitaplar olarak nitelendirilen ders kitapları gibi öğrencilerin çok sık başvurdukları yayınlar ya da aynı anda birçok kişinin ihtiyaç duyabileceği yayınlar,
 • Süreli yayınlar olarak nitelendirilen dergilerin son sayısı.

Kaybedilen veya Zarar Görmüş Yayınlar

Kütüphaneden alınan kaynağın/kaynakların kullanıcı tarafından kaybedilmesi veya yıpratılması halinde, kullanıcıdan kaynağın aynısını sağlanması istenir. Eğer piyasada bulunamayan bir kaynak ise, muadili kaynak istenir.