Skip to Main Content

Koç Okulu Kütüphaneleri: Akademik Dürüstlük

Akademik Dürüstlük Politikası

Akademik dürüstlük, tüm akademik kurumlar tarafından onaylanması gereken bir ilkedir. Tüm akademik çalışmalarda en yüksek dürüstlük ve bütünlük seviyesini benimsemek anlamına gelir ve Koç Okulunun üç temel değerine yakından bağlıdır: akıl, vicdan ve cesaret. IB'ye göre, 'IB'nin akademik programlarının temel bir ilkesidir' ve 'IB topluluğunun tüm üyeleri bireylerin, grupların ve toplulukların saygınlığı için “güçlü bir eşitlik, adalet ve saygı anlayışıyla” dürüstlük ve bütünlük içinde hareket ederek “ilkeli” olmaya gayret eder.  ”(IB, 2016). Koç Okulunda bu ilke ve uygulamalar tüm okul toplumuna yayılmalıdır. Öğrencilerin özgün çalışma sunmaları ve başkalarının fikirlerinin kullanıldığı yerlerde de bunu daima belirtmeleri beklenir.  Akademik usulsüzlük konusunda kullanılacak aşağıdaki terimler ve açıklamaları IB kitapçığı  Diploma Programında Akademik Dürüstlük (2016) uyarlanmıştır: 

Akademik Usulsüzlük: Akademik usulsüzlük, öğrencinin bilinçli ya da bilinçsiz olarak başka bir öğrenci karşısında haksız bir imtiyaz elde etmesi (ya da diğer öğrencileri mağdur etmesi) ile sonuçlanacak davranışta bulunması. 

Akademik usulsüzlük, diğer öğrencileri dezavantajlı duruma düşürecek ya da öğretmenin değerlendirme sürecini sekteye uğratacak şekilde intihal, hile, kopya, var olan çalışmayı tekrarlama ya da değerlendirme ortamını bozma gibi davranışları kapsar.  

İntihal: İntihal, doğru, net ve açıklayıcı atıf ve beyanda bulunmaksızın başkasına ait düşünce, ifade ve çalışmaları olduğu gibi kullanmaktır. İlgili içeriğin tercümesinin doğru, net ve açıklayıcı atıf ve beyanda bulunmaksızın kullanılması da intihal kapsamına girer.  
 Özgün çalışma ise yazan kişinin yazdığını iddia ettiği (ve bu iddiasında dürüst olduğu) içeriği kendi gayreti ve kendi üslubuyla hazırlamış olduğu çalışmadır. Özel ders öğretmenleriyle ilgili not: Size çalışmalarınızda yardım eden özel ders öğretmenlerinizle ilgili  son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Bir özel ders öğretmeninin size fikir vermesi, bir plan ya da taslak hazırlaması ya da çalışmanızı sizin yerinize yazması hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu tür durumlar akademik usulsüzlük olarak değerlendirilecektir.  

Danışıklık: Başka bir öğrencinin rızasıyla, çalışmadan sorumlu öğrencinin rıza gösteren öğrencinin çalışmasını olduğu gibi alarak kendi çalışması gibi sunması ve değerlendirmeye teslim etmesi şeklinde akademik usulsüzlük kapsamına giren anlaşmadır. Fakat bu durumun, belirli bir ortak çalışmayı sunmak üzere ve çalışmanın özgünlük yönüne zarar vermeksizin öğrencilerin birlikte veya bireysel çalışmalarını ifade eden eşgüdüm ile karıştırılmaması gerekir. 

Sınavda Usulsüzlük: Sınav salonuna kabul edilmeyen materyal getirmek, sınav düzenini bozan davranışta bulunmak, sınavda başkalarıyla haberleşmek, vb. gibi sınav salonunun duvarında asılı bulunan sınav kurallarına aykırı davranış sergilemektir. 

Kopya Etmek: Gerçek yazarın ya da yayıncının bilgisi dahilinde olsun veya olmasın, farklı bir kaynaktan metin, müzik ya da grafik içeriği gerçek yazara atıfta bulunmaksızın olduğu gibi alıp kullanmaktır.  

Farklı Değerlendirmelere Aynı Çalışmanın Sunulması: Farklı değerlendirme süreçlerinde daha önceden yapılmış ve değerlendirmeye alınmış çalışmayı bir kez daha sunmaktır.