Skip to Main Content

Koç Okulu Kütüphaneleri: Etkinliklerimiz

Okullar

Lise kütüphanemiz, 9.Sınıflar ile planlanan ve toplam 8 dersten oluşan “Bilgi okuryazarlığı programı”na başlanmıştır. Bu kapsamda 9.sınıflar ile programın ilk dersi kapsamında 11 ders  saati yapılmıştır.  Ayrıca Lise Hazırlık sınıfları ile 8 ders saatı, 11 IB ve 11 MEB sınıflarımız ile 1 saat  “Kütüphane Oryantasyonu”  ve tüm 11 IB öğrencilerimize Kütüphane Kaynakları ve IBDP Bitirme Tezi konulu sunum yapılarak  araştırma becerileri, bilimsel proje hazırlama, kütüphane ve web kaynaklarının kullanımı, bilginin güvenilirliğini ölçme, veritabanı kullanımı ve akademik dürüstlük konularında eğitimler verilmiştir. Lise öğrencilerimize IBDP gerekliliklerini yerine getirmek ve üniversite sürecine hazır olabilmek için  araştırma becerilerine sahip, bilgiyi etik kullanan ve kaynak gösterme kurallarına hakim öğrenenler olarak yetişmenin önemi aktarılarak Turnitin kullanımı da anlatılmıştır.  Tüm lise öğretmenlerine Turnitin kullanıcı eğitimi verilmiştir. 

Koç Lisesi hazırlık sınıfı öğrencileri ile uyguladığımız eğitimlerimize paralel olarak entelektüel dünya vatandaşları yetiştirmek amacıyla İstanbul’un önemli kütüphaneleri arasında yer alan Atatürk Kitaplığı, Vitali Hakko Kreatif Endüstriler Kütüphanesi ve Salt Kültür, Sanat ve Araştırma Kütüphanesi 1 günlük İstanbul Kütüphaneleri Gezisi kapsamında ziyaret edilmiştir.