Skip to Main Content

Koç Okulu Kütüphaneleri: Ortaokul Kütüphanesi Kuralları

Genel Kütüphane Kuralları

Koç Okulu yerleşkesinde bulunan ilk-orta ve lise kütüphanemizin ortak amacı gelişen teknoloji ve bilgi toplumunda öğrencilerimizin ulusal ve evrensel kaynaklara erişimini sağlamak, okuma alışkanlığı kazandırmak ve geliştirmek, kütüphane kullanımını öğreterek araştırma-okuma-sorgulama-ulaştığı bilgiyi doğru kullanma becerilerini kazandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda zengin bir koleksiyona sahip olan kütüphanemiz Türkçe ve yabancı dillerdeki (İngilizce- Almanca-Fransızca-İspanyolca) basılı kaynaklar, süreli yayınlar, internet üzerinden kullanılan (online) veri tabanları ve elektronik kitaplar ile öğrenci ve okul çalışanlarımıza hizmet vermektedir. Kütüphane koleksiyonumuza library.koc.k12.tr üzerinden erişim sağlanmaktadır.

 • Kütüphaneye yiyecek ve açık içecek ile girilmemelidir.
 • Kütüphaneye girerken okul çantaları dışarıda bırakılır.
 • Kütüphanede sessizce çalışılıp, fısıltı ile konuşulur.
 • Kütüphanede cep telefonu sessize alınır ve telefon konuşmaları kütüphane dışında yapılır.
 • Kütüphane materyallerine zarar verilmeden titizlikle kullanılır.
 • Raflardan alınarak kullanılan kitaplar raflara değil, bankoya bırakılır.
 • Tüm okuyucular kütüphane kaynaklarından yararlanır.
 • Yayınların kütüphane dışına çıkarılması ödünç alma işlemi gerçekleştirilerek yapılır.
 • Kütüphanedeki bilgisayarlar araştırma ve kaynak taraması yapmak için kullanılır.
 • Tüm kullanıcıların kütüphane kurallarına titizlikle uyması beklenir.

Üyelik

Koç Okul toplumunu oluşturan öğrenci, öğretmen ve tüm çalışanlar okul kütüphanelerinin doğal üyesidir.

Ödünç Alma Hakları ve Koşulları

 

Kütüphane koleksiyonumuzda yer alan yayınlarımızın tür, ortam ve kullanıcı ihtiyaçları göz önünde tutularak ödünç alma süreleri ve adetleri farklılık göstermektedir.

 • Görsel-İşitsel materyaller (CD,DVD,VCD vb.)  tüm kullanıcılara, 3 gün süreyle 3 adet verilir.
 • Eğitim-öğretim sürecini destekleyen yayınlar eğitim öğretim kadrosu tarafından ödünç alınabilir.
 • Üzerinde iade süresi geçmiş materyal olan kullanıcılar, yeni materyal ödünç alabilmek için geciken materyalleri iade etmelidir.
 • Ödünç alınan yayının süresini uzatabilmek için kitabın başka bir kullanıcı tarafından ayırtılmamış olması ve iade süresinin geçmemiş olması gerekir.
 • Eğitim ve öğretim yılının sona ermesine 1 ay kala 8. ve 12. sınıf öğrencilerimize  ödünç verme hizmeti durdurulur.
 • Eğitim ve öğretim yılının sona ermesine 3 hafta kala tüm öğrencilerimize ödünç verme hizmeti durdurulur. Bu süre içerisinde tüm kullanıcıların ödünç aldıkları materyalleri, kütüphaneye teslim etmeleri; kütüphane kaynaklarının bütünlüğü ve gelecek yıllarda eksiksiz kullanılabilmesi açısından önemlidir.
 • Kütüphane üyelerimizden oluşan öğrencilerimiz nakil veya mezun olmaları halinde, öğretmenlerimiz ve çalışanlarımız ise kurumdan ayrılmaları durumunda ödünç aldıkları yayınları  iade ederek kütüphane ile ilişik kesme sürecini yönetmelidir.

 

 

Adet/Kitap

Süre

Uzatma

Öğrenci

4 Adet

15 Gün

1 kez

Koç Okulu Mensupları

10 Adet

30 Gün

1 kez

 

Ödünç Verilmeyen Yayınlar

Aşağıda belirtilen yayın türleri ödünç verilmemekte ve sadece kütüphane içerisinde kullanılabilmektedir. Kullanıcılarımız telif hakları çerçevesinde bu yayınlardan ihtiyaç duydukları bir bölümün veya sayfanın fotokopisini çekebilir, tarayabilir veya fotoğrafını çekebilir.

 • Referans (başvuru) kaynakları olarak nitelendirilen ansiklopediler, sözlükler, atlaslar
 • Rezerv Kitaplar olarak nitelendirilen ders kitapları gibi öğrencilerin çok sık başvurdukları yayınlar ya da aynı anda birçok kişinin ihtiyaç duyabileceği yayınlar
 • Süreli yayınlar olarak nitelendirilen dergilerin son sayıları

Elektronik Yayınlar

Elektronik yayın koleksiyonumuza erişmek isteyen kullanıcılarımız kendi kullanıcı adı ve şifreleri ile 7/24 erişim sağlayabilirler.

Kaybedilen veya Zarar Görmüş Yayınlar

Kütüphaneden alınan kaynağın/kaynakların kullanıcı tarafından kaybedilmesi veya yıpratılması halinde, kullanıcıdan kaynağın aynısını sağlaması istenir. Eğer piyasada bulunamayan bir kaynak ise, muadili kaynak istenir.